H-Promise

Program H Promise je špecializovaný predajný systém ojazdených vozidiel u autorizovaných predajcov značky HYUNDAI, ktorí spĺňajú podmienky členstva v programe.

Predaj vozidla:

H- Promise 100 bodová technická kontrola,  ktorú vypracovala nezávislá organizácia DEKRA

 • Počas prehliadky sa kontroluje funkčnosť všetkých agregátov, skupín a podskupín, obsah a stav všetkých prevádzkových náplní, ako aj všetky doklady a dokumentácia k vozidlu. Zistené skutočnosti sa na základe vopred daných kritérií matematicky vyhodnotia a za predpokladu, že vozidlo spĺňa požadované kritériá, je udelený vozidlu certifikát, ktorý obsahuje údaje o vozidle, percentuálne hodnotenie jednotlivých skupín vozidla, čím sa certifikát súčasne stáva protokolom o technickom stave vozidla.

Garantovaný pôvod: preverená história vozidla s garanciou najazdených km

 • Všetky vozidlá predávané pod značkou H Promise majú garantovaný/preverený pôvod . Vozidlá prešli prehliadkou podľa metodiky spoločnosti DEKRA, pri ktorej sa posudzuje technický stav jednotlivých skupín vozidla a zistené skutočnosti sa porovnávajú s vopred určenými kritériami, ktoré sú v metodike presne definované. S preverením technických parametrov vozidiel sú preverene aj doklady a história vozidiel zaradených pod značkou H Promise.

Asistenčná služba: Celoeurópska asistenčná služba na 1 rok zdarma.

 • záruka sa vzťahuje na opravu mechanických a elektrických súčiastok vozidla. Záruku možno uplatniť každom z autorizovaných servisov Hyundai v celej Európe*. Po dobu záruky musí byt vozidlo servisované len v autorizovanom servise Hyundai. Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce bežnému opotrebeniu. Podrobný zoznam dielov, ktoré spadajú pod všeobecné podmienky záruky vám ochotne poskytne predajca programu H-Promise ojazdené vozidlá

Asistenčná služba: Celoeurópska asistenčná služba na 1 rok zdarma.

 • Každý zákazník programu H-Promise ojazdené vozidlá získa k vozidlu zadarmo asistenčnú službu, ktorá mu bude k dispozícii 24 hodín denne po dobu 12 mesiacov. Asistenčná služba je Vám k dispozícii na telefónom čísle xxxxxxxxxxxxx z SK zdarma alebo zo zahraničia na xxxxxxxxx. Asistenčne služby Hyundai sú Vám k dispozícii v celej Európe.* Rozsah asistenčných služieb:
  • Oprava na mieste
  • Odtiahnutie nepojazdného vozidla
  • Uskladnenie / Parkovanie
  • Ubytovanie v hoteli
  • Náhradné vozidlo (kategória Premium)
  • Doprava domov alebo pokračovanie v ceste
* Záruku Hyundai ojazdené vozidlá možno uplatniť len v krajinách kde platí vaša zelená karta - doklad o zákonom poistení.

Výkup vozidla:

Program H Promise Vám umožňuje okrem nákupu súčasne aj predaj Vášho aktuálneho vozidla, prípadne predaj ako protihodnotu pri kúpe iného vozidla od predajcu.

 • Výkup vozidla: max 6 rokov staré (a) 120 000km  preukázateľných.
 • Garantovaný pôvod: preverená história vozidla s garanciou najazdených km
 • Výkupná cena: reálna výkupná cena je stanovená za pomoci softvéru

Pokiaľ máte záujem o predaj Vášho vozidla, neváhajte kontaktovať niektorého z našich partnerov H Promise (button smerujuci na formular)